Το ιατρείο

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Έχοντας την αντίληψη ότι ο ασθενής πρέπει να νιώθει ασφάλεια σε όλα τα στάδια (διάγνωση – θεραπεία – παρακολούθηση), φροντίσαμε έτσι ώστε το ιατρείο να διαθέτει εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας όπως:

Ακτινογραφικό

Συσκευή υπερήχων για αποτρυγώσεις (καθαρισμούς)

Ενδοστοματική κάμερα

Laser σκληρών ιστών

Laser μαλακών ιστών

Κλίβανο για την απολύμανση των εργαλείων κ.ά.

Η επιλογή του συγκεκριμένου εξοπλισμού έχει γίνει έπειτα από προσεκτική μελέτη, λαμβάνοντας υπόψη τις νέες τάσεις της οδοντιατρικής επιστήμης και παράλληλα την ανάγκη για προσεκτική αποστείρωση όλων των εργαλείων και των επιφανειών του ιατρείου. Για την προστασία από μολύνσεις, τηρούμε αυστηρά τις διαδικασίες αποστείρωσης βασιζόμενοι, μάλιστα, σε διεθνή πρότυπα.

Ο ΧΩΡΟΣ ΜΑΣ